مهم هایی که در قسمت دَرکِ مغز من زندگی میکنند !

+ خداوند بیامرزد پدرِ آن اولین انسانی که برای اولین بار حالت "مهم نیست ... " به او دست داد  ... کروموزوم به کروموزوم گشت و  به ما ارث رسید ! وگرنه چگونه ازین همه "مهم " چشم میبستم و میرفتم و میگفتم : به دَرَکات !  ... 

/ 0 نظر / 33 بازدید