دور نباش ...

‎دور نباش ‎حتی همین قدر ‎که... ‎از تو، ‎تا من، ‎در یک پیراهن فاصله هست! ‎کاری نکن ‎دوستت دارم هایمان را گم کنیم! ‎دور نباش ‎در این دنیای کوچک ‎در این آغوش دنج! ‎نزدیک تر باش،از روح به جان، ‎نزدیک تر باش،از جان به تن، ‎نزدیک تر باش،از تن به من! ‎تو،خود من باش!

/ 0 نظر / 47 بازدید