یک بطری اب معدنی ابغوره ی تفکری !

اهل سینما رفتن نیستم ! اصلا از فیلم آنهم فیلم های سینمایی ایران که صد رحمت ! خوشم نمی آید . . اما از بنده ی حقیر به شما نصیحت ! اگر فیلم محمد رسول الله را نرفته اید فی الفور با کله بروید ... لازم نیست با خودتان چیسپ و ماست و پوفک نمکی و تخمه ببرید ! تنها یک عقل اماده ی تفکر و یک عدد بطری اب معدنی همراه داشته باشید احتیاطا ! به جهت جبران کمبود اب بدنتان که مبدل به اشک و سیل مانند از چشمهاتان جاری میشود ...

/ 0 نظر / 42 بازدید