حرفهایی از جنس خودم ...

زندگی برای من ، همین از تو گفتن هاست ...

تیر 96
3 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
8 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
12 پست
آذر 93
9 پست
جا_مانده
2 پست
مهم_نیست
1 پست
بخیه_!
2 پست
بَم_جان
1 پست
پاچه
1 پست
بم_جان
2 پست
خفنِ_من_:)
1 پست
محبوب_دل
3 پست
خنگیم_!
2 پست
ای_بابا
1 پست
کتابخونه
1 پست
بریم_حرم
2 پست
هیچ_!
1 پست
گوگولی
1 پست
نرز
1 پست
بی_قرار
2 پست
منم_که_
1 پست
کربلا
2 پست
تو_بمان
1 پست
تو_بیا
1 پست
ته_مانده
1 پست
نیست_!
1 پست
زمستان_92_
1 پست
ما
1 پست
و
1 پست